• 0342 360 17 41

Doğal çevrenin kirlenmesi bütün ülkelerin ortak sorunudur. Çevre kirlenmesi hepimizin günlük yaşayışını etkileyen bir olaydır. Uygarlığın gelişmesi, endüstrileşme sonucu fabrikalarda insan gücüne gereksinme arttı. Kırlarda, köylerde, doğal çevrede yaşayan insanlar kentlere göçtü. Kent nüfusu önemli ölçüde çoğaldı. Kentlerde nüfusun artışı ve endüstrileşme ile birlikte çevre sorunları ortaya çıktı. Bu sorunun en önemlisi çevre kirlenmesidir.

Çevre konusunda bilgilendirmek, bilinçlendirmek, çeşitli etkinlikler ile üniversiteli gençlerde çevre bilinci ve kültürünün oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla hazırlanan projelerdir