• 0342 360 17 41

Sağlık Projeleri kapsamında bireylere sağlık bilgisinin verilmesinden, bulaşıcı hastalıkların önlenmesine yönelik bilgilendirmeler, hastalıkların erken tanı ve koruyucu tedavisinin sağlanmasındaki önemin anlatılması, temiz bir çevre koşullarının yaratılması gibi konuları kapsamaktadır