• 0342 360 17 41

Bu başlık altında toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi, özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlere yönlendirilerek yeteneklerinin açığa çıkartılması ile kendilerine ve topluma yararlı alışkanlıklar edinmelerine yardımcı olunması beklenmektedir. Gaziantep merkezinde ve ilçelerinde bulunan kültürel miraslarımıza sahip çıkmayı kendisine amaç edinen Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında Üniversite gençleri ile birlikte bir çok faaliyet gerçekleştirmiştir. Böylelikle hem gençlerimiz tarihi ve kültürel yapımızı tanıma fırsatı bulmuş hem de tanıtım faaliyetleri ile toplumumuzu bilgilendirmişlerdir