• 0342 360 17 41

Toplumsal Duyarlılık Projeleri, bir katılımcı demokrasi programı olmakla birlikte, bireylerin topluma karşı sorumluluklarını fark etmelerini, anlamalarını ve sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlamak için tasarlanan projelerdir. Toplumsal Duyarlılık Projeleri ile bireyler, katılımcı demokrasi programının bir parçası olurken, katılımcı demokrasiyi öğrenir ve uygularlar. Bunu yaparken farklı kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yaparlar. Böylece toplumda çözüm üreten farkındalık projeleri yoluyla kurumlar arası işbirlikleri de geliştirilir. Bireyler ayrıca, Toplumsal Duyarlılık Projelerini uygularken kendi insiyatiflerini alırlar ve projeleri takım çalışması esasıyla yürütürler.

 

Toplumsal Duyarlılık Projeleri ile amaçlarımız:

 

  • Üniversite ile toplum arasında bağları güçlendirmek, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştirmek,
  • Toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projelerin hazırlanması,
  • Sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer almanın teşvik edilmesi,
  • Topluma hizmet çalışmalarının fakülte ve yüksekokullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazandırılması olarak sayılabilir.