• 0342 360 17 41

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi’nin misyonu, Gaziantep Üniversitesi ile toplum arasında bağları güçlendiren, toplumsal konulara duyarlı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip öğrenciler yetiştiren, toplumun güncel sorunlarını belirleyen ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlayan, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer almayı teşvik eden, topluma hizmet çalışmalarının fakülte ve yüksekokullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve beceriler kazandıran kurumsal bir merkez oluşturulması ve devamlılığının sağlanmasıdır.