• 0342 360 17 41

Ülkemiz bir yandan gelişmeye devam ederken, bir yandan da eğitimden sağlığa, çevreden dezavantajlı gruplara kadar birçok ihtiyaç ve sorunlarla ilgili çalışmalar yapmak durumunda kalmaktadır. Toplumsal Duyarlılık Projeleri ile tüm bu sorun ve ihtiyaçlara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi ve bu çözüm önerilerinin hayata geçirilmesi amaçlanır. Toplumsal Duyarlılık Projelerine katılan gençler bu sorunlara yönelik farkındalıklarını geliştirirler ve toplumda fark yaratırlar.

 

Toplumsal duyarlılık projelerinde gönüllü olarak yer almanın teşvik edilmesi Gaziantep Üniversitesi sosyal sorumluluk anlayışı gereğidir. Biz Gaziantep Üniversitesi olarak, toplumsal duyarlılık projeleri ile gençleri,

 

·         Takım çalışması yoluyla bireyler arası empati kurabilen,

·         Proje döngüsü yönetimi konusunda bilgi ve beceri sahibi,

·         İletişim ve organizasyon becerileri güçlü,

·         Sadece mevcut projelerde yer alan değil, kendi proje fikirlerini de geliştiren, çözüm önerileri sunan,

·         Sivil toplumun gücünü kavrayan,

·         Yaşadıkları çevreyi her yönüyle anlayabilen,

·          Toplumdaki farklılıkları çeşitlilik olarak gören gençler olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.