• 0342 360 17 41

Gaziantep Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi, üniversite öğrencileri arasında toplumsal sorunlara yönelik farkındalık yaratmak, sivil toplum bilincini arttırmak ve kurumlar arası işbirliklerini güçlendirmek amacıyla projeler üretmek için faaliyete geçmiştir.

 

Gaziantep Üniversitesimiz Senatosu’nun 29.09.2009 tarih ve 18 no’lu toplantısında alınan karara göre Gaziantep Üniversitesine kayıtlı bütün birinci sınıf öğrencileri bir Toplumsal Duyarlılık Projesinde (TDP) görev alacaklardır. Toplumsal Duyarlılık Projeleri birinci sınıf öğrencilerine yönelik zorunlu ders kapsamındadır.

 

Toplumsal Duyarlılık Projeleri dersi öğrencilerine, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, bilimsel etkinliklerde yer alma ve katılma ile sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, toplumsal projelerinin uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.

 

Projelerin uygulanması birinci yarıyılda proje hazırlığı, ikinci yarıyılda ise saha uygulaması şeklindedir. Dersin içeriği öğrencilerin kendi çevrelerine yönelik olarak hazırlayıp yürütecekleri sosyal sorumluluk projeleridir. Ders bütünüyle öğrencilerin katılımı, sivil toplum kuruluşları ile işbirliği, grup halinde yürütecekleri çalışmalar ve deneyimleri üzerine kurulmaktadır.

 

Birinci dönem içerisinde “proje hazırlığı” süreci kapsamında,

 

·         Proje döngüsü yönetiminin ve

·         Sorumluluk, gönüllülük ve takım çalışması konularında bilgilendirilmelerde bulunulması,

·         Proje konusu hakkında araştırma yapılması ve gerekli dokümanların hazırlanması

·         Projenin gerçekleştirilmesi için ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile görüşmelerin yapılması ve gerekli izinlerin alınması,

·         Proje adımlarının, süresinin, faaliyetlerinin belirlenmesi,

·         Proje danışman öğretim üyesi tarafından proje sözcüsü, proje fotoğrafçısı gibi görevlendirmelerin yapılmaktadır.

 

İkinci dönemde ise projelerin saha uygulamaları başlamaktadır. Proje başvuru formu resmi tarihi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi tarafından tüm bölüm ve fakültelere resmi yazı ile bildirilmektedir. Uygulamak istediğiniz proje fikirlerinizi web sitemizde bulunan “proje başvuru formunu” doldurarak Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi’ne iletebilirsiniz.

 

Bütün öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve misafir öğretim görevlisi statüsündeki üniversite dışından uzmanlar toplumsal duyarlılık projesi önermeye davetlidir